VII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Dziesięciolatków – Opole