VII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Emmy Altberg – Łódź