VII Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy – Sochaczew