VII Spotkania Pianistyczne „Z tańcem przez świat” – Oława