VIII Chrzanowskie Spotkania Młodych Instrumentalistów – Chrzanów