VIII Konfrontacje Młodych Skrzypków – Opole

Aleksandra Czech – “Srebrny Smyczek” 
Naucz. Urszula Maćkowska
Julia Wsułek – “Srebrny Smyczek” 
Naucz. Dorota Gawlikowska
Gabriela Dąbrowska – “Brązowy Smyczek” 
Naucz. Urszula Maćkowska
Dobromiła Wieczorek – “Brązowy Smyczek”
Naucz. Urszula Maćkowska
Elżbieta Szulc – “Brązowy Smyczek” 
Naucz. Anna Dzierżanowska
Liliana Bieliz – “Brązowy Smyczek” 
Naucz. Ryszarda Knappe
Amelia Gawlikowska – wyróżnienie
Naucz. Urszula Maćkowska
Zofia Bil – wyróżnienie 
Naucz. Halina Zwiercan