VIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Dziesięciolatków – Opole