VIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Muzyka Ilustracyjna i Programowa w Świecie Dziecka – Szczecin