Weronika Tuszyńska – kl. III mł. – altówka
 naucz. Marzena Downar-Zapolska 
I. Chandoszkin – Koncert C-dur cz.I
 akomp. Karolina Mazurek