„Wrocławskie kluskwicki” III Wrocławski Przegląd Chórów i Solistów w repertuarze tradycyjnym – Wrocław