X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Wiosenne Spotkania Muzyczne” 21-22.05.2021 Kolbuszowa

X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Wiosenne Spotkania Muzyczne” 21-22.05.2021 – Kolbuszowa

Igor Borowski – III miejsce  
naucz. Małgorzata Borkowska

Zofia Zaleska – wyróżnienie 
naucz. Barbara Niesobska-Fajgier