XI Dolnośląskie Miniaturowe Zmagania Flecistów – Lubań

Wiktoria Kowalczuk – I Nagroda
Naucz. Małgorzata Borzęcka
Estera Golema – II Nagroda
Naucz. Małgorzata Ryk
Olga Michnikowska – II Nagroda
Naucz. Małgorzata Borzęcka
Szymon Flis – II Nagroda
Naucz. Małgorzata Świętoń
Aleksandra Mołodczak – II Nagroda
Naucz. Henryk Rymarczuk
Maja Kubalka – III Nagroda
Naucz. Małgorzata Ryk
Amelia Szawernoga – III Nagroda
Naucz. Henryk Rymarczuk