XI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I i II st. oraz Gimnazjów – Warszawa