XII Regionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych I st. – Wrocław