XII Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów w Kłodzku. 19-20 IV 2008 r.