XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Görlitz/Zgorzelec

Joanna Galik – gr. Ia  – I Nagroda
mgr Krystyna Dyżewska
Helena Żabska – gr. Ib – I Nagroda
mgr Ewa Grzegorzewska
Julia Czajka – gr. II – I Nagroda oraz
Nagroda Specjalna za wykonanie utworu współczesnego
mgr Krystyna Dyżewska
Jaśmina Gładysz – gr. Ib – II Nagroda
mgr Małgorzata Borkowska
Julia Olszewska – gr. Ib – II Nagroda
mgr Urszula Antkowiak
Michał Kulbacki – gr. Ib – II Nagroda 
mgr Ewa Bujoczek
Aleksandra Czajka – gr. Ib – II Nagroda
mgr Krystyna Dyżewska
Leonhard Krahforst – gr. II – II Nagroda
mgr Agnieszka Lewandowska-Gryś
Urszula Dulak – gr. Ib – III Nagroda
mgr Małgorzata Borkowska
Miron Malejki – gr. II – III Nagroda
mgr Małgorzata Borkowska
Antonina Maj – gr. II – III Nagroda
mgr Ewa Grzegorzewska
Szymon Jeżewski – gr. III – III Nagroda
mgr Ewa Bujoczek
DUETY:
Helena Kujawska/Paula Gawron – gr. Ib – I Nagroda oraz
Nagroda Główna za najwyższą punktację kategorii “Duety fortepianowe”
mgr Irena Burska
Agata Kełpińska/Maria Szafran – gr. II – III Nagroda
mgr Irena Maciukiewicz/mgr Irena Burska