XIX Muzyczne Prezentacje Młodych Skrzypków Szkół Muzycznych I st. – Bystrzyca Kłodzka

Piotr Kotuła – III nagroda (grupa II)
mgr Monika Adamiak
Aleksandra Knapińska – wyróżnienie (grupa III)
mgr Monika Adamiak
Kalina Zawada – wyróżnienie (grupa III)
mgr Ryszarda Knappe
Weronika Fronckiewicz – wyróżnienie (grupa III)
mgr Anna Dzierżanowska
Zuzanna Brygier – wyróżnienie (grupa II)
mgr Urszula Maćkowska
Matylda Pawlicka – wyróżnienie (grupa III)
mgr Ewa Kuzio