XIX Regionalne Konfrontacje Pianistyczne Szkół Muzycznych I st. – Legnica