XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Zgorzelec/Görlitz

Żabska Helena – I Nagroda Nagroda Specjalna za najlepszą interpretację utworu J.S.Bacha
Naucz. Ewa Grzegorzewska
Aleksandra Czajka – I Nagroda Nagroda Specjalna za najlepszą interpretację utworu klasycznego
Naucz. Krystyna Dyżewska
Mateusz Bagiński – II Nagroda
Naucz. Ewa Florek
Konrad Koc – III Nagroda
Naucz. Małgorzata Borkowska
Julia Czajka – Wyróżnienie
Naucz. Krystyna Dyżewska