XV Muzyczne Prezentacje Młodych Skrzypków Szkół Muzycznych I st. w Bystrzycy Kłodzkiej. 15-16 V 2008 r.