XV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny w Koninie. 3-6 IV 2008 r.