XVI Dolnośląskie Kolędowanie Chórów Szkół Muzycznych I i II st. – Świdnica