XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny F.Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. 11 V 2008 r.