XVII Konfrontacje Instrumentów Dętych w Oławie. 15-16 IV 2008 r.