XVII Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej im. A. Tausmana – Kępno