XVII Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów – Kłodzko