XVIII Świdnickie Konfrontacje Młodych Skrzypków Szkół Muzycznych I st. – Świdnica