XX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – AMADEUS – Brno