Zespół wiolonczelowy
 Hanna Jakubczyńska, Marianna Pyka, Marta Calińska, Michalina Muchorowska, Jan Michalski
 K.iD.Blackwell – Uwertura naucz. Katarzyna Baranowska