Zespół wiolonczelowy w składzie:  Hinqing Xu, Jadwiga Kempińska,  Emilia Banasiewicz, Julia Jaśnicka , Hanna Klimkiewicz, Krzysztof Podsiadło,  Helena Czech, Weronika Kadys  
K. i D. Blackwell – Aerobics 
 Przygotowanie: Radosław Gruba