Zofia Bentkowska kl. II – skrzypce naucz. A. Dzierżanowska A. Komarowski – Concertino G-dur akomp. Filip Malawski