Zofia Bentkowska, kl. III (skrzypce), O. Rieding – „Marsz cygański”, akomp. Filip Malawski, naucz. Anna Dzierżanowska