Zofia Dobry kl. III 
naucz. Aleksandra Rymarczuk-Świńczyk 
M.Musorgski – Hopak