Zofia Słońska kl. II – skrzypce naucz. Halina Zwiercan E. Iwan – Concertino dziecięce, cz. II akomp. Filip Malawski