Zofia Urbanowicz kl. (altówka), I.R.Glier – „Walc”, akomp. Karolina Mazurek, naucz. Marzena Downar-Zapolska