Zofia Urbanowicz kl. V 
naucz. Marzena Downar-Zapolska 
A. Komarowski – Koncert G-dur 
akomp. Karolina Mazurek